Kohti voimavarojen ja kuormituksen tasapainoa

Tämän hankkeen tavoitteena on määritellä boreout-ilmiö suomalaisessa työelämässä ja koota yhteen kansainvälistä ja kansallista tutkimusta aiheesta. Boreout-ilmiön rinnalla tarkastellaan työuupumusta, uupumusta aiheuttavia tekijöitä ja keinoja sen ehkäisemiseksi. Tavoitteena on selvittää esimiesten ja työntekijöiden kokemuksia ja hyöyntää niitä kirjan, valmennusmateriaalien, toimintamallien ja työkalujen luomisessa.

Hankkeen tulokset kerätään verkko-oppimisympäristöön, joka toimii sekä itseopiskelumateriaalina että osana työhyvinvointia kehittäviä ja tukevia koulutuksia. Hankkeen tulosten avulla työpaikoilla voidaan arvioida voimavarojen ja kuormituksen suhdetta sekä pyrkiä näiden tasapainoon, mikä puolestaan on yksi työelämän laatutekijöistä. Hankkeessa käytetään tiedon ja kokemusten keräämisessä mm. sosiaalista mediaa ja nettikyselyä sekä työelämän toimijoiden kirjoitelmia aiheesta. Toimintamallien luomisessa käytetään erilaisia laadun ja tuotekehittämisen menetelmiä.

Oleellisena osana hankkeeseen kuuluu valmennusohjelman kehittäminen verkko-oppimisympäristöineen. Avoimet valmentajien valmennukset toteutetaan syksyllä 2011 kolmella eri paikkakunnalla. Ennen tuotteiden julkaisemista ne testataan kohderyhmän toimesta. Hankkeen tulokset ovat saatavilla marraskuussa 2011. Hankkeeseen liittyy myös keskustelun ja tietoisuuden lisäämistä tarkasteltavista ilmiöistä (boreout/burnout). Aiheeseen ja hankkeeseen voi tutustua jo hankkeen aikana julkaistavissa artikkeleissa.